Skip links

Beleggingsfilosofie

Vragen en antwoorden beleggingsbeleid

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een vermogensbeheerder betreft de beleggingsfilosofie. Door hierover vragen te stellen, krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.

De beleggingsdoelstelling van ons is vermogensgroei en vermogensbehoud voor u als (potentiële) cliënt door de gehele cyclus heen. Het voorkomen van grote verliezen is de basis van lange termijn vermogensgroei. Alleen vaardige vermogensbeheerders met een breder pallet aan beleggingsmogelijkheden zijn in staat het verlies te beperken in neergaande markten. Wij zijn voor u in staat een goed voor risico gecorrigeerd rendement te realiseren.

Welke vragen moet u in ieder geval stellen aan uw accountmanager, relatiebeheerder, vermogensadviseur of – beheerder teneinde een goed beeld te kunnen vormen omtrent het beleggingsbeleid van een vermogensbeheerder?

Peper Vermogensregie geeft u een brede uiteenzetting aan de hand van de volgende zes vragen.

1. Op welke beleggingsovertuigingen baseren wij onze dienstverlening voor u?

2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteren wij voor u?

3) In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt voor u belegd?

4) Hoe wordt de portefeuille voor u opgebouwd?

5) Hoe komen wij tot verwachtingen op het gebied van rendement en risico?

6) Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van ons beoordelen?

In de bijlage vindt u onze uitgebreide antwoorden.

Bijlage beleggingsbeleid
Neem contact op