Skip links

Veiligheid

Bescherming bij zowel Peper Vermogensregie als uw depotbank

Zekerheden zijn voor u essentieel

De beleggingsdoelstelling  is vermogensgroei en vermogensbehoud voor u tijdens de gehele cyclus. Het voorkomen van grote verliezen is de basis van lange termijn vermogensgroei. Er wordt actief gewerkt met portefeuillebescherming met een tweeledig doel. Enerzijds het beperken van de beweeglijkheid van de klantportefeuilles ofwel risicoreductie. Anderzijds het leveren van toegevoegde waarde in de vorm van extra rendement, vanwege het feit dat uw portefeuille niet of beperkt meegaat met een dalende markt en wel meegaat met herstelbewegingen.

Asset Management International is de beleggingsonderneming en heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) alle benodigde vergunningen verkregen.

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers/vergunningenregisters/beleggingsondernemingen/details?id=E19AF229-C98A-E611-8076-005056BE011D

U machtigt de vermogensbeheerder om in uw effectenportefeuille, die op naam van u staat, transacties te doen conform het afgesproken risicoprofiel. U maakt dus nooit geld over naar ons, maar altijd rechtstreeks naar uw eigen depotnummer bij uw depotbank. In opdracht van u kunnen wij het geld uit het depot naar u terugboeken, maar uitsluitend naar het bankrekeningnummer dat u heeft opgegeven (de vaste tegenrekening).

De bancaire zekerheden worden u geleverd door twee toonaangevende depotbanken te weten InsingerGilissen en BinckBank (onderdeel Saxo Bank). Zij bewaren de effecten, doen de orderexecutie en verzorgen de administratieve afhandeling. Zij zijn gespecialiseerd in deze dienstverlening en vallen onder het depositogarantiestelsel en de beleggerscompensatieregeling en staan onder toezicht van DNB en AFM.

Indien de depotbank of vermogensbeheerder onverhoopt failliet gaat? Uw portefeuille behoort niet tot haar bezit. Vergelijk het met een kluisje dat u bij de bank kunt huren. De inhoud staat op uw naam en is van u, en mocht de bank failliet gaan, dan moet u de inhoud komen halen en elders in een kluisje stoppen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Wet Giraal Effectenverkeer.

Neem contact op