Skip links

Kosten en opbrengsten

Als u uw geld aan het werk zet, kan dat niet zonder kosten

Ook als u zelf zou beleggen, bent u op zijn minst de kosten kwijt van een depotbank voor het administreren van uw portefeuille en het uitvoeren van uw orders.

Verder zijn er allerlei kosten in de beleggingsinstrumenten die u kiest. Als u het beheer van uw portefeuille aan een professionele vermogensbeheerder overlaat, huurt u in feite de vermogensbeheerder in om binnen het kader van afspraken die u contractueel met hem heeft gemaakt, transacties te doen in uw portefeuille.

Een vermogensbeheerder is conform Europese wetgeving verplicht om een overzicht te geven van de kosten die te verwachten zijn. Hierbij moet hij inschatten hoeveel transacties hij nodig heeft om uw portefeuille te managen. Dat laatste is ondoenlijk, omdat de beweeglijkheid van de markt een belangrijke factor is in de hoeveelheid transacties die gedaan moeten worden.

De meeste vermogensbeheerders schatten daarom het aantal transacties en de bijbehorende kosten in op basis van hetgeen gerealiseerd is in het verleden. Zo ook bij Peper Vermogensregie.

Wij gebruiken het multi-thema model dat bestaat sinds 2014. Kenmerk van dit model is dat het risicomijdende beschermingsconstructies gebruikt in combinatie met een thematische visie en invulling, die resulteert in een uitstekende en goed gespreide beleggingsportefeuille met dito resultaat. Vergelijkt u uw eigen rendementen maar eens met die van de AMI MT+. En ja, in 2020 zijn de beschermingsconstructies tijdens de eerste golf van de Corona-crisis van enorme toegevoegde waarde gebleken. U ziet hieronder de rendementen van 2021.

Gerealiseerd rendement Peper Vermogensregie vanaf 1 januari 2014

In de bijlage Beleggingsbeleid onder het kopje Beleggingsfilosofie vindt u de dezelfde rendementen. Hieronder treft u ons conditieoverzicht aan, met de verschillende keuze mogelijkheden binnen de tarieven van beleggen.

Conditieoverzicht Peper Vermogensregie